Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 Δήμου ΛευκάδαςΔημόσιος διάλογος

για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019

του Δήμου ΛευκάδαςΟ σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός είναι από τα βασικά «εργαλεία» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην κεντρική αποστολή της να εκφράσει τις συλλογικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ειδικότερα μέσα στις σημερινές κρίσιμες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Ο Δήμος Λευκάδας, στο πλαίσιο των θεσμικών του υποχρεώσεων, εκπονεί το νέο 5ετές Πρόγραμμα 2015 – 2019, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 203 -207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό: 41179/23-10-2014.
Με στόχο την κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες της τοπικής μας κοινωνίας, ο Δήμος Λευκάδας καλεί τους δημότες και  τους φορείς του τόπου να συμβάλουν, προτείνοντας έργα / δράσεις που να εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια και τις αρμοδιότητες του Δήμου μας.

Υλοποιώντας την κορυφαία προεκλογική μας δέσμευση για δημοκρατική συμμετοχή, θεσμικό διάλογο, συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων Φορέων, η δημοτική αρχή καταθέτει κείμενο με τη Στρατηγική και τις αναπτυξιακές της κατευθύνσεις, προωθώντας την πραγματοποίηση ενός ουσιαστικού διαλόγου στη βάση συγκεκριμένων αξόνων.

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε εγγράφως τις – δράσεις – προτάσεις – θέσεις σας στο αρμόδιο τμήμα για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2015.Ακολουθεί συνημμένο: Κείμενο – συμβολή της
Δημοτικής ΑρχήςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας καταρτίζεται σε μια ιδιαίτερα έντονη και δύσκολη στιγμή ( πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά.) Οι επιπτώσεις της κρίσης και της εφαρμογής των περιοριστικών μνημονιακών πολιτικών, αφήνουν όλο και πιο έντονα το αποτύπωμά τους τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όσο και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Οι πόροι της αυτοδιοίκησης έχουν υποστεί δραστική μείωση της τάξης του 60%, οι Δήμοι έχουν αποψιλωθεί από προσωπικό, είτε λόγω της διαθεσιμότητας, είτε λόγω της κινητικότητας, είτε των συνταξιοδοτήσεων που, παράλληλα με την απαγόρευση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, έχουν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία υποστήριξης σχεδιασμών αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα.
Παρόλα αυτά ο Δήμος μας είναι αποφασισμένος, με κάθε μέσο, να αναπτύξει τις δράσεις του, να κάνει πράξη το όραμα του, να αποδείξει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι η «πρώτη γραμμή άμυνας» της κοινωνίας, για την άσκηση πολιτικών προστασίας, αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας.
Με την έννοια αυτή αναδιατάσσουμε τους πόρους του Δήμου μας, αναβαθμίζουμε τις δομές του, στηριζόμαστε στο ανθρώπινο δυναμικό του και σχεδιάζουμε το παρόν και το μέλλον του νησιού μας με ένα συνεκτικό εργαλείο τοπικού σχεδιασμού και προγραμματισμού: Το Νέο Επιχειρησιακό μας Σχέδιο.


Α. Το όραμα και οι αρχές του Δήμου Λευκάδας
Η Δημοτική Αρχή της Λευκάδας αντιλαμβάνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) ως το βασικό εργαλείο του Δήμου για την αποτελεσματική άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου. Εξάλλου, η διοίκηση ενός Δήμου, στην ουσία της, δεν περιορίζεται απλώς στην παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών, αλλά οφείλει να μεριμνά για τη συνολική ευημερία της περιοχής, για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Για να το πράξει αυτό χρειάζεται ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα δράσης, που θα εμπνέεται από τις υπαρκτές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα στηρίζεται στη βάση πραγματικών δεδομένων, χωρίς αποσπασματικές συρραφές των μέχρι τώρα ανάλογων προγραμμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπόνηση του Ε.Π., καθώς όσο πιο πλήρες, δυναμικό και ρεαλιστικό είναι το Πρόγραμμα που θα εκπονήσουμε, τόσο πιο έτοιμοι θα είμαστε συνολικά ως Δήμος να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της επόμενης πενταετίας και να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες.

Έχουμε υπόψη μας την τελευταία υπουργική απόφαση του Νοεμβρίου για το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο υποβολής των Ε.Π. της νέας περιόδου, όπως επίσης τον Οδηγό κατάρτισης της ΕΕΤΑΑ, στον οποίο και παραπέμπει η εν λόγω απόφαση. Ο Οδηγός είναι σημαντικό εργαλείο για την καθοδήγηση της δουλειάς μας, εντούτοις δεν σκοπεύουμε να αντιγράψουμε κατά γράμμα κάθε βήμα, αλλά να τον προσαρμόσουμε στις συγκεκριμένες προτεραιότητες που θέτει ο τόπος, αλλά και το όραμα της δημοτικής μας αρχής. Ως προς την τελική μορφή του Ε.Π., είναι επιλογή μας να αποφύγουμε τη δημιουργία ενός αχανούς τόμου και να κινηθούμε στην κατάρτιση ενός κατά το δυνατόν σύντομου και περιεκτικού σχεδίου με κωδικοποιημένη πληροφορία, ώστε να είναι εύχρηστο και να μπορεί να επικαιροποιηθεί.


Στο παρόν σκιαγραφούμε το όραμα της νέας δημοτικής αρχής, το οποίο στοχεύουμε να εμπνεύσει τους πολίτες της Λευκάδας, έχοντας, προφανώς, υπόψη το υφιστάμενο γενικό πλαίσιο στο οποίο καλείται ο Δήμος να λειτουργήσει.
Το όραμα μας:
Η συγκρότηση ενός Δήμου αλληλέγγυου και συμμετοχικού, με διαφανείς διαδικασίες και αποφασιστικότητα, ικανού να ανταποκριθεί στις οξυμμένες κοινωνικές ανάγκες. Υπηρετούμε τον στόχο της κοινωνικής και ποιοτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της Λευκάδας, με προτεραιότητα την ήπια αξιοβίωτη ανάπτυξη σε συνδυασμό με την πολιτιστική μας παράδοση και στη βάση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.


Οι αξίες, ως εργαλεία υλοποίησης και εφαρμογής του οράματος, της δημοτικής αρχής είναι:
 • Η διαφάνεια στην διαχείριση των πόρων (φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών)
 • Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε κάθε βαθμίδα λήψης των αποφάσεων
 • Η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη σε κάθε έκφανση της δημοτικής πολιτικής
 • Η αποφασιστικότητα και διεκδικητικότητα για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων


Ο στρατηγικός χάρτης του Δήμου Λευκάδας χαράσσεται με βάση:
Την κοινωνική αλληλεγγύη και συνεργατικότητα, με προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον
Την επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης των βασικών υποδομών Λευκάδας, Καλάμου και Καστού
Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Την ανάδειξη, προστασία και ήπια αξιοποίηση του φυσικού
περιβάλλοντος
Τη στήριξη της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού
Την προσπάθεια ανάπτυξης και αξιοποίησης του πρωτογενούς τομέα
Την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους δημότες και την αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη


Με άλλα λόγια η σημερινή δημοτική αρχή αντιστρέφει δημιουργικά τους στρεβλούς σημερινούς όρους ανάπτυξης και στοχεύει σε ένα δήμο αλληλέγγυο, δημιουργικό και συμμετοχικό, ως βασική προϋπόθεση για την ήπια, παραγωγική, τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη. Θέτει ως κεντρικό της πρόταγμα τη μεταμόρφωση της Λευκάδας σε έναν τόπο συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών, σε έναν ΤΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ.
Αυτός είναι ο πυρήνας του οράματος, της δημοτικής αρχής για τη νέα Λευκάδα, τη Λευκάδα του 2019.


Β. Οι Άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου
Ειδικότερα, το όραμα του Δήμου Λευκάδας αποτυπώνεται στους παρακάτω στρατηγικούς άξονες πάνω στους οποίους σχεδιάζουμε να οικοδομήσουμε το νέο αναπτυξιακό, επιχειρησιακό σχεδιασμό μας. Στους επί μέρους άξονες γίνεται μια πρώτη αποτύπωση ενδεικτικών δράσεων που θα προωθήσει η νέα δημοτική αρχή.


 1. Τοπική οικονομική ανάπτυξη με επίκεντρο τον τουρισμό και με ενίσχυση της φυσικής, παραγωγικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Στοχεύουμε σε μια αξιοβίωτη ανάπτυξη με κορμό τον ποιοτικό τουρισμό, αλλά και με στήριξη των λοιπών αναπτυξιακών δυνατοτήτων, πρωτίστως του πρωτογενούς τομέα. Απαιτείται στρατηγικός επανασχεδιασμός ώστε να αναδειχθούν οι διαφορετικές εναλλακτικές επιλογές που προσφέρει το νησί μας (φυσικό περιβάλλον, πολιτισμός, τοπικές βιολογικές γαστρονομικές γεύσεις, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παραδοσιακοί οικισμοί κοκ.) Επιλογή μας είναι να προωθήσουμε διάφορες μορφές θεματικού τουρισμού δίνοντας έμφαση στον Πολιτισμό, τον οποίο δεν αντιμετωπίζουμε ως «πολυτέλεια», αλλά ως αναγκαίο συστατικό για την κοινωνική ανασυγκρότηση και την τοπική ανάπτυξη.
Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις:
 • Σχέδιο δράσης για τον τουρισμό
 • Σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών
 • Σχέδιο δράσης για τον πρωτογενή τομέα
 • Σχέδιο δράσης για «Πολιτισμό όλο τον χρόνο»


 1. Σύγχρονες υποδομές για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την οικονομική ανάπτυξη
Το όραμά μας για ανασυγκρότηση της Λευκάδας έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, ενώ θα αποτελέσουν το εισιτήριο για τη μελλοντική ανάπτυξη. Διαφάνεια, σεβασμός στο περιβάλλον, έργα ουσιαστικά, μελετημένα και άρτια υλοποιημένα είναι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε τον κοινό στόχο για ανάδειξη του νησιού μας σε τόπο προορισμού.
Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις:
 • Ολοκλήρωση έργων διάθεσης στερεών αποβλήτων – Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων - Ανακύκλωση
 • Σχέδιο δράσης για την ύδρευση
 • Αποχετεύσεις – Βιολογικοί - Δίκτυα
 • Λιμάνια – Αξιοποίηση Λιμενικού Ταμείου
 • Οδοποιία – Μεταφορές - κυκλοφοριακό


 1. Πολεοδομική και χωροταξική ανασυγκρότηση
Χρέος απέναντι στον τόπο μας και στις επόμενες γενιές είναι να σταματήσουμε επιτέλους το «έγκλημα» της αλόγιστης και άναρχης δόμησης και, με σεβασμό στο περιβάλλον και το συλλογικό συμφέρον, να προχωρήσουμε άμεσα σε πολεοδομική και χωροταξική ανασυγκρότηση. Η συνεργασία δημοτικής αρχής και τοπικής κοινωνίας, η διάθεση όλων των πολιτών να περιφρουρήσουν το παρόν και, ιδίως, το μέλλον του τόπου μας είναι μονόδρομος για την υλοποίηση του σχεδιασμού.


Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις:
Καθορισμός χρήσεων γης
Χωροταξικός σχεδιασμός με σεβασμό στο περιβάλλον και στόχο τον περιορισμό της αλόγιστης ως και άναρχης δόμησης.
Υλοποίηση – Εφαρμογή σχεδίων πόλης, υπέρ του κοινωνικού συνόλου
Προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης πόλης και οικισμών


 1. Περιβαλλοντική αναδιάρθρωση, ενεργειακή αναβάθμιση
Δεσπόζουσα θέση στο όραμα της δημοτικής αρχής δεν θα μπορούσε παρά να έχει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη σπάνια ομορφιά του οποίου οφείλουμε να αναδείξουμε, μα πάνω απ’ όλα να διατηρήσουμε ανέπαφη ή/και να αποκαταστήσουμε από τις όποιες καταστροφές και αλλοιώσεις έχει ήδη υποστεί. Στόχος μας να αξιοποιήσουμε κάθε μέσο και τρόπο προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.


Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις:
Ανάδειξη, αξιοποίηση και η προστασία των βιοτόπων του νησιού και ιδιαιτέρως των ιχθυοτροφείων, περιοχών Νatura, του οροπεδίου της Εγκλουβής, του δάσους των Σκάρων, των Αλυκών, της λίμνης Μαραντοχωρίου, του Καταρράχτη Νυδρίου, κ.α.
Διάβρωση ακτών
Δασοπροστασία - Συγκρότηση ομάδων εθελοντών για πρόληψη - πυρόσβεση
Εναλλακτικές μορφές ενέργειας


 1. Κοινωνία αλληλεγγύης, Παιδεία, Υγεία, Αθλητισμός
Σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, καθήκον του Δήμου, του πιο άμεσου θεσμού στον πολίτη, είναι να υψώσει ασπίδα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, δίνοντας πολύτιμες ανάσες στους πολίτες και ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η αλληλεγγύη ως αρχή, αξία και εργαλείο δράσης, μπορεί και πρέπει να διαπεράσει κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής.


Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις:
Σχέδιο δράσης για τους άνεργους
Ανταλλακτικές μορφές οικονομίας
Διοργάνωση έρευνας, σε συνεργασία με ΑΕΙ, για την καταγραφή και αποτύπωση όλων των προβλημάτων κοινωνικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζουν οι συνδημότες μας.
Ενίσχυση κοινωνικών δράσεων και υποδομών παιδείας (βρεφικοί , παιδικοί σταθμοί, σχολεία, κ.λπ.).
ΑΜΕΑ
Παρεμβάσεις για τον αθλητισμό
Εθελοντισμός


 1. Διοικητική αναδιοργάνωση, κοινωνική συμμετοχή και διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου
Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, αφετηρία είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αποτελεσματικού Δήμου, με διαφάνεια στη διαχείριση των υποθέσεών του και συμμετοχικές διαδικασίες.


Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις:
Απολογισμοί της δράσης της Δημοτικής Αρχής.
Συμπλήρωση και περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας του Δήμου για την διασφάλιση αντικειμενικών διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών που συναλλάσσονται με τον Δήμο
Πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, συμμετοχικότητα στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου, δίκαιη κατανομή των αυτοτελών πόρων στις Δημοτικές Ενότητες. Απόδοση χρηματικού ποσού απευθείας στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες για αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους.
Ολοκλήρωση καταγραφής της δημοτικής περιουσίας, κατοχύρωσή της και η διεκδίκηση με κάθε μέσον κάθε δημοτικού ακινήτου που καταπατείται.
Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου - Αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ενίσχυση της συμμετοχής των Νέων στις δράσεις του Δήμου.
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του επιπέδου της ενημέρωσης του δημοτικού
ραδιοφωνικού σταθμού «Καρυάς».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου